Chemia

Jest to nauka, która bada naturę i własności różnych substancji. Szczególnie chodzi tutaj o przemiany, które zachodzą w i między owymi substancjami. Obecnie wiadomym jest, że przemiany te wynikają z praw i własności danych substancji. Związki chemiczne mogą być bardziej lub mniej trwałe, zależnie od ich wiązań chemicznych. Chemia jest ściśle połączona z biologią, geografią, metalurgią czy fizyką. Najczęściej dzieli się chemię na nieorganiczną i organiczną, analityczną i fizyczną, supramolekularną i metaloorganiczną, biochemię, biologię molekularną, geochemią czy astrochemię.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe