Logika

Jest to nauka normatywna. Jej zadaniem jest analiza źródła poznania pod kątem prawomocności określonych i znanych człowiekowi czynności poznawczych. Bada się nią ogólne prawa czy rozumowanie jest poprawne, szczególnie wnioskowanie. Logika nie opisuje tylko faktycznego przebiegu rozumowania, formułuje też twierdzenia normatywne o tym, jak powinno owo rozumowanie przebiegać. Wyróżnia się kilka typów logiki, a mianowicie: matematyczną, filozoficzną, a także naukową. Większość dziedzin współczesnej nauki korzysta w swoich rozważaniach właśnie z logiki.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe