Biologia

Jest to nauka o badaniu życia. Przede wszystkim zajmuje się one charakterystyką, klasyfikacją i zachowaniami organizmów żywych, powstawaniem nowych gatunków, wymieraniem dawnych i obecnych, jak i zależnościami między nimi samymi, a także między nimi a środowiskiem naturalnym, w którym żyją. Biologią można podzielić między innymi na zoologię i botanikę, biologię molekularną, genetykę molekularną, biochemię, biofizykę, embriologię, fizjologię, anatomię, histologię, biologię komórki, etologię, biologię ewolucyjną, ekologię, astrobiologię i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe