Nauki społeczno-ekonomiczne

Terminem tym określa się nauki, które zajmują się badaniem i funkcją dziejów społeczeństwa, jego kultury, prawa i prawidłowości rozwoju. Zaliczają się one do nauk empirycznych razem z naukami przyrodniczymi i humanistycznymi. Jednocześnie odróżniają je naukowe metody poznania, a także to, że występują tutaj ścisłe kryteria, których należy przestrzegać. Wlicza się w tą kategorię następujące dziedziny nauki: antropologia, ekonomia, geografia (w innymi ujęciu niż w przypadku nauk przyrodniczych), etnografia, historia, politologia, prawo, nauki prawne wszelkiego typu, psychologia, stosunki międzynarodowe, cybernetyka społeczna bądź socjocybernetyka i wiele innych. Niektóre z nauk, które znajdują się w tej kategorii, pojawiają się również w innych kategoriach, jak nauki przyrodnicze czy humanistyczne. Wynika to z ich złożoności. W takim przypadku każda kategoria zajmuje się danymi dziedzinami nauki tylko i wyłącznie pod tym kątem, którego ona dotyczy, którym się ona zajmuje, nie przekraczając swoich kompetencji w tym zakresie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne