Prawo

Dokładnie chodzi tutaj o prawo w ujęciu przedmiotowym. Jest to system norm prawnych, ogólnych, abstrakcyjnych, jednoznacznych, które pojawiły się w efekcie istnienia i funkcjonowania państwa lub innego zorganizowanego organizmu społecznego, a które wskazują dyrektywy postępowania. Wyróżnia się tutaj prawo w ujęciu koncepcji normatywnych (w tym pozytywistyczna, prawnonaturalna i niepozytywistyczna) oraz koncepcji realistycznych. Wyróżnia się przede wszystkim prawo wewnętrzne (w tym konstytucyjne, cywilne, pracy, karne, administracyjne, finansowe i rodzinno-opiekuńcze) oraz międzynarodowe (w tym unijne).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne