Etnografia

Jest to swoista dyscyplina naukowa. Zajmuje się ona przede wszystkim opisem i analizą kultur ludowych w ujęciu całościowym. Zakres działań obejmuje tutaj teorię kultury ludowej, badanie jej dziedzin i wytworów materialnych. Zależnie od tradycji naukowej rozumie się tutaj pod pojęciem etnografia wszystkie nauki etnologiczne, jakie tylko istnieją współcześnie bądź tylko jedną z nich. Zależy to również od samego naukowca, który się tym akurat zajmuje. Dla niektórych jedna dziedzina jest wystarczająca, a dla innych ważne będie zbadania wszystkiego pod różnymi kątami.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne