Stosunki międzynarodowe

Jest to nauka, która często zaliczana jest nie tylko do nauk społecznych, ale i typowo politycznych. Przedmiotem badań są tutaj różnego typu stosunki społeczne, które powstają ponad granicami państw, a które pojawiają się między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. Wyróżnia się tutaj czterech głównych uczestników, a mianowicie: narody, państwa, organizacje międzynarodowe oraz struktury czy siły transnarodowe. Dlatego też pojawiły się między innymi nauki o prawie międzynarodowym czy wypracowane zostało pojęcie podmiotów prawa międzynarodowego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne