Ekonomia

Dziedzina ta zajmuje się analizą i opisem produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Najważniejszymi pojęciami są tutaj jednostka i społeczeństwo, które odnoszą się bezpośrednio do wykorzystywania posiadanych zasobów. Zasoby mogą być nieograniczone lub ograniczone. Termin ten pochodzi z języka greckiego i oznacza dom praw, reguł. Po razi pierwszy nazwa ta pojawiła się za sprawą Ksenofonta. Dzieli się ją najprościej na mikroekonomię i makroekonomię. Można też wyróżnić ekonomię pozytywną i normatywną.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne