Kierunki Filologiczne

Studia na kierunkach filologicznych cieszą się dużym powodzeniem wśród absolwentów szkół średnich. Dużym zainteresowaniem cieszy się filologia angielska (anglistyka) i filologia polska (polonistyka), ale wcale nie mniejszym także filologia germańska (germansityka), czy też rosyjska, a także lingwistyka. Poza tym w Polsce studiować można także filolgię norweską, filologię orientalną, filologię hiszpańską, filologię arabską, filologię francuską i filologię orientalną. Najczęściej istnieje jednak błędne przekonanie, że takie studia należą do łatwych lub na takich studiach idzie się w celu nauki języka (dotyczy to świadomości młodych ludzi odnośnie zwłaszcza filologii angielskiej). W rzeczywiśtości udająć się na takie studia musimy znać już język w stopniu co najmniej średniozaawansowanym, ponadto wymagana tu jest wiedza o kraju, którego języka się uczymy, a także ogólna pasja zarówno do kultury kraju, jego historii, jak i języka. Przykładowo studia z anglistyki będą zgłębić wiedzę nie tylko z praktycznego zastosowania języka (tj. pisanie, czytanie, mówienie, słownictwo, słuchanie), ale także z zakresu kultury i historii USA, Wielkiej Brytanii, fonetyki, metodyki nauczania, psychologii, gramatyki opisowej i kontrastywnej, itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki filologiczne