Historia

Jest to swoista wiedza na temat naszej przeszłości. Dziedzina ta zalicza się zarówno do społecznych, jak i humanistycznych nauk. Jej zadaniem jest dochodzenie do prawdy, do wiedzy o dawnych wydarzeniach poprzez świadectwa bezpośrednie, źródła pisane bądź wyniki badań nauk iście pomocniczych w stosunku do historii. Wynikiem badań jest opis owych dziejów, czyli tak zwana historiografia. Przedmiotem badań jest historia człowieka i w ogóle ludzkiej cywilizacji. Historię podzielić można ze względu na epokę, której dotyczy, a także region, względem której jest ona badana i opisywana. Naukami pomocniczymi są na przykład: archeologia, chronologia, dyplomatyka, epigrafika, brachygrafia, archiwistyka, heraldyka, papirologia, kryptografia, kartografia i wiele innych. Wyróżnia się też wiele specjalizacji historycznych, jak: historia polityczna, gospodarcza, religii, Kościoła, muzyki, sztuki, nauki, prawa, medycyny, państwa i prawa, książki, wojskowości i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne