Politologia

Inaczej określa się ją jako nauki polityczne. Nauka ta zajmuje się polityką jako całokształtem działalności odnoszącej się do sprawowania władzy politycznej, jej funkcji, roli w życiu społeczeństwa, teorii jej organizacji, funkcji i charakteru państwa, a także różnego typu międzynarodowych organizacji politycznych. Najważniejszymi pojęciami czy kategoriami badawczymi są tutaj władza, państwo i polityka sama w sobie. Wyróżnia się kilka kierunków związanych z politologią, a mianowicie: stosunki międzynarodowe, prawo, politykę społeczną, europeistykę, dziennikarstwo, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne