Fizyka

Z greckiego oznacza to naturę. Jest to nauka o przyrodzie i to w zupełnie szerokim tego słowa znaczeniu. Badane są tutaj przede wszystkim właściwości materii i energii, ich przemiany, a także oddziaływanie między nimi. Używa się tutaj wielkości fizycznych, które wyrażane są z wykorzystaniem pojęć matematycznych, tworząc tym samym hipotezy i teorii fizyki, których zadaniem jest budowanie swoistych relacji między wielkościami fizycznymi. Należy pamiętać, że fizyka jest ściśle związana z naukami przyrodniczymi, jak chemia czy biologia. Najczęściej dzieli się ją na teoretyczną i eksperymentalną.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe