Kierunki Społeczne

Kierunki społeczne obejmują wiele dziedzin z zakresu politologii, kutlury, socjologii, a także psychologii. Typowe kierunki społeczne to: dyplomacja i stosunki konsunalne, europeistyka, kulturoznawstwo, nauka o rodzinie, politologia, polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe. W programie studiów z zakresu nauk społecznych znajdziemy najczęściej: Psychologia, język obcy, Filozofia, Ochrona własności intelektualnej, Nauka o polityce, Historia myśli politycznej, Współczesne systemy polityczne. Historia polityczna Polski XX wieku, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Najnowsza historia polityczna Europy i świata, Partie polityczne i systemy partyjne, Integracja europejska, Stosunki międzynarodowe, Samorząd i polityka lokalna, Polityka gospodarcza i społeczna. Statystyka opisowa, Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Marketing polityczny
Administracja publiczna, System polityczny RP, Demografia i inne. Do najpopularniejszych kierunków należą: politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, psychologia i socjologia. Absolwenci kierunków społecznych moją znaleźć pracę w stosunkowo wielu sektorach i z pewnością odnajdą się na rynku pracy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne