Informatyka administracyjna

Informatyka w administracji to kierunek studiów, w czasie którego student powinień zdobyć obszerną wiedzę w zakresie informatyki, ekonomii, programowania, systemów komputerowych, oraz oproramowania narzędziowego i uzytkowego. Wbrew pozorom nie są to jednak studia typowo informatyczne. Dużą wagę przykłada się tutaj także do oceny uwarunkowań ekonomicznych, a także umiejętności myślenia analitycznego w celach radzenia sobie z różnego rodzaju problemami ekonomicznymi. Absolwent takich studiów będzie potrafił przeprowadzić badania operacyjne, różne rodzaje komputerowych symulacji. Innymi słowy student nabędzie umiejętność wykorzystywania wiedzy informatycznej w biznesie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe