Systemy telekomunikacyjne

Wybierając się na studia telekomunikacyjne kandydat powinien mieć obszerną wiedzę w zakresie zarządzania cyfrową informacją, jej transmisji, wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin informatyki oraz fizyki. W czasie takich studiów dużą wagę przykłada się również do metod utrzymania i eksploatacji sieci wraz z urządzeniami służącymi komunikacji. Studia takie uczą także efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału i zasobów. Przedmioty, z jakimi najczęściej spotkamy się na takich studiach to: obwody i sygnały elektryczne, przyrządy półprzewodnikowe, podstawy metrologii, miernictwo elektroniczne, układy analogowe, układy cyfrowe, obwody i sygnały elektryczne, zastosowania komputerów w telekomunikacji, przyrządy półprzewodnikowe, podstawy teledetekcji, zasilanie i sterowanie, podstawy modulacji i detekcji, układy programowalne i specjalizowane, systemy mikroprocesorowe, podstawy akustyki stosowanej, technika mikrofalowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy zintegrowane, systemy radiokomunikacyjne, sieci komputerowe, monitorowanie widma, podstawy radiokomunikacji, systemu multimedialne, sieci bezprzewodowe, itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe