Politologia

Politologia to kierunek studiów znany takżę pod inną nazwą – nauki polityczne. Jest to dziedzina o znaczeniu głównie teorytycznym, jednak znaczenie praktyczne również ma tu swoją rolę. Politolodzy funkcjonują często jako eksperci doradzający rządom, partiom politycznym, niekiedy także społeczeństwu. Politologia bada przede wszystkim trzy główne zagadnienia, a są to: państwo, polityka i władza. Osoba udająca się na studia w zakresie politologii powinna mieć szeroki zarkes wiedzy w takich dziedzinach jak historia, wiedza o społeczeństwie, a także odnośnie wydarzeń bieżących, zarówno w kraju, jak i na świecie. Osoba kończąca studia w tym zakresie będzie posiadać umiejętności praktyczne związane z pracą zawodową np. w roli doradcy, eksperta, analityka, zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne