Pedagogika

Jest to cały zespół nauk odnoszących się do wychowania, istoty, celów, treści metodycznych, środków i form organizacji wychowania i edukacji. Głównymi elementami w tej kwestii są rodziny, przedszkola i szkoły kolejnych szczebli. Nazwa ta wywodzi się z greckiego i oznacza prowadzący dziecko. Najważniejszymi zabiegami w tej kategorii są: gromadzenie wiedzy o rzeczywistości wychowawczej, analiza owej rzeczywistości, dostarczanie wiedzy do przekształcania rzeczywistości wychowawczej itp. Wyróżnia się wiele kierunków pedagogicznych, jak pedagogika: naturalistyczna, kultury, krytyczna, pracy, zachowania, religii, opiekuńczo-wychowawcza, miejsca i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne