Archeologia

 

Celem tej nauki jest swoiste odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka poprzez badania w ziemi, na ziemi bądź w wodzie odnośnie źródeł archeologicznych. Źródła archeologiczne to materialne pozostałości wszelkiego typu działań ludzkich. Między innymi znajduje się wytwory ludzkiej ręki, czyli tak zwane artefakty, ale też ekofakty, czyli ślady wpływu człowieka na przyrodę, na środowisko naturalne, jak i szczątki samych ludzi. Źródła te mogą być ruchome (przedmioty), jak i nieruchome (obiekty) czyli groby, resztki budowli, drogi i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne