Nauki humanistyczne

Terminem tym określa się grupę nauk, które przede wszystkim zajmują się badaniem człowieka jako swoistej istoty społecznej, a także jego twórczości. Jednocześnie należy przyznać, że brak jest tam ścisłej metodologii do danych obserwacji, a jednocześnie nie ma całkowitej dowolności i swobody w nich. Są pewne zasady, które są w stanie odróżnić rzetelną wiedzę od reszty. Czasami nauki humanistyczne spokrewnione są z przyrodniczymi, ale ujmowane są w zupełnie inny sposób. W przypadku podziału i klasyfikacji anglosaskiej nauki humanistyczne wydzielają arts, a więc nauki, które odnoszą się do kultury, sztuki, a także nauki social science, a więc te, które bardziej odnoszą się do społeczeństwa w formie użytecznej i praktycznej, a także względem jego kontaktu ze środowiskiem naturalnym. W pierwszej grupie są: historia sztuki, filologia, muzykologia, etyka, filozofia. W drugiej z kolei znajdują się takie nauki, jak: historia, archeologia, socjologia, psychologia, ekonomia (tylko niektóre działy), antropologia i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne