Kryterium naukowości

W dzisiejszych czasach wiele nauk klasycznych rozwija się bardzo dynamicznie i dlatego też podział na nauki przyrodnicze i humanistyczne jest ciągle modyfikowany przez wprowadzenie pojęcia dziedzina naukowa. Obejmuje to nauki, które najczęściej nie posiadają samodzielnej metodologii albo jest ona dopiero tworzona, ale jest już odrębnym kierunkiem nauki. Odróżnienie takie umożliwia rozwój nowej dziedziny do czasu uznania jej przez środowisko akademickie oraz wskazuje na źródło, z którego wyrasta. Dobrym przykładem jest psychologia, która w dziewiętnastym wieku była samodzielną nauką, ale była elementem zainteresowań filozofów, którzy zajmowali się teorią poznania. Sama dyskusja o problemie czym jest nauka, a czym nie jest ma długą historię. Nauka będąc najstarszym spójnym systemem kulturowym człowieka rozwija się niezależnie od teorii własnego rozwoju i według naturalnie określających ten rozwój praw, których dopiero badanie jest rozpoczęte. Kryterium naukowości posiada swoje wyraźne wyznaczniki, których należy się trzymać.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki