Nauki społeczno-ekonomiczne

Badają strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Zaliczane są do nauk empirycznych. Nauki społeczne różnią się od nauk humanistycznych metodami naukowymi poznania oraz stosowaniem ścisłych kryteriów. Do nauk społecznych należą antropologia, ekonomia, etnografia, geografia, historia, pedagogika, politologia, prawo, nauki prawne, psychologia, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, cybernetyka społeczna lub socjocybernetyka. Jednak nie wszystkie nauki uważa się za społeczne czego przykładem może być historia, antropologia, archeologia. Niektóre dyscypliny są interdyscyplinarne jak socjologia, w której jest socjobiologia, ekonomia matematyczna, ekonometria. Do nauk społecznych zaś zalicza się geografię, którą zalicza się za naukę przyrodniczą, w której jest geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna. Nauki społeczno-ekonomiczne stają się ostatnio coraz popularniejsze ze względu na ich modę względem nowych zawodów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki