Nauki humanistyczne

Przedmiotem tej grupy nauk jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość. Do dyscyplin nauk humanistycznych zalicza się archeologię, bibliologię, etnologię, filozofię, historię, historię sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, muzykologię, politologię, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, pedagogikę, psychologię, religioznawstwo, socjologię, teologię. Uważa się, że nauki humanistyczne różnią się od przyrodniczych tym, że nie można przedmiotu ich badań w matematyczny sposób, ale nie jest to cała prawda czego przykładem jest socjologia w której rozbudowana jest ekonometria lub stosowanie informatycznych technik w językoznawstwie. Zaś w kręgu kulturowym anglosaskim nauki humanistyczne można podzielić na nauki związane z kulturą, sztuką jak chociażby historia sztuki, filologia, muzykologia, etyka oraz niektóre działy filozofii. Nauka ta jest związana ze społeczeństwem z użyteczną stroną i kontaktem ze środowiskiem naturalnym, jak archeologia, socjologia, psychologia, antropologia, ekonomia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki