Nauki inżynieryjne

Jest to działalność, która polega na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i naukowej. Wymaga to rozwiązywania różnych problemów. Zajmuje się rozwojem technologii. Jest to używanie właściwej materii, energii oraz abstrakcyjnych obiektów, aby tworzyć konstrukcje, maszyny i produkty przeznaczone do wykonywania określonych funkcji lub rozwiązania określonego problemu. W inżynierii wykorzystuje się wyobraźnię i doświadczenie, umiejętności oceny i rozumowanie. Świadomie jest też wykorzystywana wiedza człowieka do usprawnienia eksploatacji, projektowania maszyn oraz procesów. Rozwój inżynierii sięga nawet starożytności, kiedy ludzie wynaleźli koło, dźwig czy bloczek. Inżynieria elektryczna ma swoje źródło w eksperymentach na początku dziewiętnastego wieku. Dokonane zostały przez Aleksandro Voltę oraz Michaela Faradaya czy Ohma. Współczesna inżynieria mechaniczna powstała z wynalazków Thomasa Savery’ego i Jamesa Watta. Zaś powstanie inżynierii procesowej ma swoje źródło w czasach rewolucji przemysłowej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki