Nauki przyrodnicze

Nauka ta zajmuje się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego z zastosowaniem aparatu matematycznego i właściwej metodologii. O przyznaniu do nauk przyrodniczych często decyduje tradycja, a nie racjonalne kryteria. Przykładem może być geografia, w której dużo działów ma charakter społeczny jak demografia. Zaś ekonomia jest nauką uważną za społeczną chociaż wiele jej działów ma podejście przyrodnicze do badanych zjawisk. Do ważniejszych nauk przyrodniczych należą astronomia, biologia, chemia, fizyka, nauki o Ziemi, geografia, biofizyka, astrochemia, oceanologia, paleontologia, astronomia, geologia. Starszym określeniem nauk przyrodniczych jest przyrodoznawstwo i dzieli się na matematyczne przyrodoznawstwo i przyrodoznawstwo opisowe. Przyrodoznawstwo opisowe coraz częściej korzysta z matematyki to coraz częściej następuje dychotomiczny podział przyrodoznawstwa. Przyznaje się wyższość podziału dychotomicznego nad podziałem wieloczłonowym, jednakże czasami jest on niewystarczający.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki