Filozofia

Wywodzi się z matematyki i filozofii Pitagorasa z szóstego wieku przed naszą erą. Dawniej oznaczało to poszukiwanie, umiłowanie mądrości i jej posiadanie. Współcześnie ma ona różne znaczenia. Następują tutaj rozważania na temat natury istnienia, rozumienia bytu i otaczającej rzeczywistości, poznawalności rzeczywistości, prawdy, moralności, mądrości, powinności, koncepcji wartości itp. Filozofię podzielić można ze względu na występujące w historii epoki, jak empiryzm, oświecenie, idealizm, pozytywizm itp., a także ze względu na regiony, w których występuje, na przykład na filozofię chińską, indyjską, perską, egipską, grecką, rzymską i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne