Religioznawstwo

Są to nauki o religii. Charakteryzują się przede wszystkim podejściem antropologicznym, empirycznym, porównawczym do samego przedmiotu owych badań. Tym przede wszystkim religioznawstwo różni się od teologii i filozofii religii, z którymi często jest mylone. Dziedzina ta znana jest od wieków, ale została jasno sformułowana dopiero w dziewiętnastym wieku. Głównymi pojęciami z tej kategorii są: magia, mit, sacrum i profanum, dusza, Bóg, antropogenia, inicjacja, hierofanta, geneza religii, kult, kosmogonia, funkcje religii, śmierć, teofania, symbol, teogonia i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne