Nauki przyrodnicze

Jest to mało precyzyjne określenie dziedzin wiedzy, które zajmować będą się badaniem szerokiej gamy aspektów dotyczących przede wszystkim świata materialnego, ożywionego oraz nieożywionego i zazwyczaj wykorzystywać będą one aparat matematyczny jak również metodologię, która jest im właściwa oraz jednocześnie charakterystyka. Samo pojęcie nauk przyrodniczych jest bardzo nieostrym i tak naprawdę bardzo trudno dojść, czy dana nauka ma zostać zaliczona do przyrodniczych, czy też do humanistycznych. W większości przypadków bardzo dużą rolę odgrywać będzie tutaj tradycja, a nie racjonalne kryteria. Między innymi niepewności występować mogą w przypadku geografii, która posiada raczej przyrodniczy charakter, jednak duża część jej działów posiada czysto społeczny charakter, między innymi jeśli chodzi o demografię, czy też urbanistykę. Z drugiej jednak strony ekonomia to nauka, która uważana jest cały czas za społeczną, mimo tego, że szeroka gama jej działów stosować będzie czysto przyrodnicze podejście do zjawisk, które bada. Do najbardziej znaczących nauk przyrodniczych zaliczyć będziemy mogli biologię, chemię, fizykę, astronomię, czy też ogół nauk o ziemi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze