Chemia

Chemia zaliczana jest do grona jednych z podstawowych nauk przyrodniczych, która zajmowała będzie się przede wszystkim badaniem natury oraz własności substancji, a przede wszystkim przemian tychże właśnie substancji, w momencie kiedy zostaną one z sobą zmieszane. Współcześnie wiemy, że przemiany te wynikać będą z szerokiego zakresu różnego rodzaju praw, według których atomy łączyły będą się poprzez wiązania chemiczne w tak zwane związki chemiczne. Naturę oraz własności substancji badać będzie jednocześnie także fizyka. Chemia oraz fizyka są naukami, które wzajemnie się przenikają i czasami trudno jest ustalić gdzie kończy się jedna dziedzina, a zaczyna już druga. Obie te nauki stanowić będą podstawę pozostałych nauk przyrodniczych, gdzie będą one czerpały z ich dorobku, między innymi biologia, metalurgia i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów. Do podstawowych zagadnień chemicznych zaliczyć będziemy mogli badanie substancji oraz przemian jakościowych, które w tych substancjach będą zachodzić poprzez różnego rodzaju procesy i działania. Współczesna chemia będzie opierała się przede wszystkim na eksperymentach, jest już całkowicie pozbawiona magicznej i swojego rodzaju mistycznej otoczki, która była charakterystyczną dla alchemii dobre kilka wieków temu. Początki chemii sięgają już czasów starożytnych, kiedy to wyłoniła się właśnie alchemia, o której wspomniano przed chwilą.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze