Astronomia

Astronomia jest nauką, która zajmuje się przede wszystkim ciałami niebieskimi, ich budową, ruchami oraz pochodzeniem, czy też ewolucją. Astronomia w ściślejszym ujęciu zajmować będzie się także ogółem wszechświata, a przede wszystkim jeden z jej działów jakim jest kosmologia. Astronomię określić będziemy mogli najogólniej jako naukę, która dotyczy wszystkich obiektów oraz zjawisk, które znajdują się poza naszą planetą. Dzisiejsza astronomia będzie ściśle wiązała się z astrofizyką, która jest zastosowaniem fizycznych praw do interpretowania obserwacji astronomicznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze