Biologia

Opierając się o definicję encyklopedyczną biologię można zdefiniować jako jedną z dziedzin wiedzy, która zajmowała będzie się przede wszystkim badaniem życia we wszystkich jego formach. Nauka ta skupia swoją uwagę głównie na charakterystyce, zachowaniu oraz klasyfikacji żywych organizmów, również także na sposobie powstawania nowych gatunków oraz zależności pomiędzy organizmami żywymi a ich naturalnym środowiskiem. Biologia obejmowała będzie bardzo szeroki zakres badawczych zagadnień, które obecnie coraz częściej postrzegane będą jako całkowicie oddzielne dyscypliny naukowe, jednak wszystkie z nich będą się w mniejszym, czy też większym stopniu odwoływać do jednego z większych fenomenów jakim jest życie, rozpatrując je z różnego ujęcie oraz na tle przeróżnych aspektów badawczych, rozpoczynając od biofizyki, a na ekologii kończąc. Wszystkie z założeń biologicznych opierają się o te same prawa co inne z gałęzi wiedzy przyrodniczej. Na poziomu organizmu biologia częściowo wyjaśnia fenomen takich procesów jak narodziny, starzenie się, śmierć, wzrost, podobieństwa pomiędzy potomkami, a ich rodzicami, czyli tak zwane dziedziczenie, oraz kwitnięcie roślin i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Zoologia będzie gałęzią biologii zajmującą się zwierzętami, botanika natomiast bada rośliny, nauką badającą przede wszystkim człowieka jest antropologia, z pewnością jedna z najważniejszych dziedzin, czy też dyscyplin biologicznych jeśli chodzi o poznanie nas samych, budowy naszego organizmu i tym podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze