Fizyka

Fizyka zaliczana jest z całą pewnością do jednych z podstawowych nauk przyrodniczych. Naukowcy zajmujący się tą dziedziną wiedzy będą przede wszystkim badać właściwości oraz przemiany jeśli chodzi o materię i energię oraz oddziaływania, które mają pomiędzy nimi miejsce. Do opisu zjawisk fizycznych wykorzystywane są tak zwane wielkości fizyczne, których wyrażanie ułatwia zastosowanie specjalnych matematycznych pojęć. Fizyka będzie się ściśle łączyła z szeroką grupą innych nauk przyrodniczych, do których zaliczyć będziemy mogli między innymi chemię oraz wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Fizyka obecnie jest bardzo rozbudowaną nauką i wyróżnić będzie można wiele jej dziedzin oraz dyscyplin, między innymi fizykę kwantową, atomową, optykę, fizykę plazmy i wiele, wiele innych tym podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze