Geografia

Geografia jest jedną z nauk przyrodniczych, niektóre z jej elementów zaliczane są także do nauk społecznych, która zajmowała będzie się przede wszystkim badaniem powierzchni ziemi i ogółu przestrzeni geograficznej, zróżnicowaniem, które na tej powierzchni występuje zarówno jeśli chodzi o względy przyrodnicze jak i te społeczne oraz gospodarcze, a oprócz tego także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością człowieka. Geografia jest obecnie bardzo rozbudowaną nauką i jedną z ważniejszych nauk przyrodniczych, zaliczanych do ogółu wiedzy o ziemi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze