Ekohydrologia

Ekohydrologia jest jednym z działów hydrologii, który natomiast zaliczany jest do jednych z podstawowych dyscyplin jeśli chodzi o geografię fizyczną. Zajmować będzie się przede wszystkim badaniem oddziaływań pomiędzy roślinami, a cyklami hydrobiologicznymi. Procesy te będą zachodziły przede wszystkim w planetarnej warstwie przyziemnej. Ekohydrologia sama w sobie zajmowała będzie się także badaniem procesów biologicznych oraz hydrologicznych, które mogłyby być wykorzystane dla poprawienia jakości wody, a oprócz tego projektuje zmiany w gospodarce wodnej w danym regionie, co ma na celu poprawić stan w jakim znajduje się w danym momencie środowisko naturalne. Cykl hydrologiczny jest ogólnym pojęciem, które służy dopisania cyklu wymiany wody w atmosferze, gruncie oraz oceanie poprzez szereg różnego rodzaju procesów, które bezpośrednio będą wiązały się z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych, czasami także społecznych, między innymi fizyką, która definiuje te zjawiska, takie jak między innymi parowanie, kondensacja i wiele, wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Geografia