Działy geograficzne

W przypadku geografii wyróżnić będziemy mogli wiele jej działów. Do tych najbardziej podstawowych zaliczymy przede wszystkim geografię fizyczną, która będzie zajmowała się środowiskiem przyrodniczym oraz geografię społeczno-ekonomiczną zwaną inaczej geografią człowieka, która zajmuje się szeroką gamą aspektów powiązanych z jego działalnością na naszej planecie i wpływem tej działalności na środowisko. Oprócz tego wyróżnić można jeszcze geografię regionalną i idąc dalej szeroką gamę nauk pomocniczych, do których zaliczymy między innymi kartografię, geodezję, astronomię i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Geografia