Hydrologia

Hydrologia to jeden z działów geografii, a dokładniej mówiąc geografii fizycznej, który zajmować będzie się badaniem wody, w każdej z jej postaci, która oczywiście występować będzie w środowisku przyrodniczym. System badania wód pod względem jakości jest cały czas ulepszanym, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo oraz jak największą jakość. Do najbardziej podstawowych działów, które wiązać będą się w jakowyś sposób z geografią zaliczyć będziemy mogli glacjologię, kriologię, krenologię, gdzie zajmują się one po kolei lodowcami, wodą, która przyjmuje postać wody, oraz źródłami wody. Oczywiście nie są to wszystkie jednak te zaliczyć możemy do bardziej popularnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Geografia