Geografia fizyczna

Zaliczana będzie do jednego z najbardziej elementarnych działów geograficznych, zaraz obok geografi społecznej i ekonomicznej oraz tej regionalnej. Badać będzie przede wszystkim środowisko przyrodnicze w całościowym ujęciu, czyli mówiąc inaczej geografia fizyczna ogólna. A oprócz tego badać będzie poszczególne komponenty tego środowiska, między innymi z tego powodu wyróżnić będziemy mogli szeroką gamę nauk i działów wiedzy, które powiązane będą z geografią fizyczną. Jedną z nich jest z pewnością geomorfologia, czyli mówiąc inaczej dziedzina zajmująca się formami powierzchniowymi ziemi oraz procesami, które wpływają na ich kształtowanie. Idąc dalej wyróżnić możemy hydrologię dotyczącą wód tak naprawdę w każdej postaci, gdzie dzielić będzie się ona na limnologię, potamologię, oceanologię i glacjologię. Oczywiście nie będą to wszystkie z komponentów wchodzących w skład geografii fizycznej, gdyż można wymienić jeszcze wiele, wiele innych między innymi klimatologię, biogeografię, pedologię i tak dalej. Geografia fizyczna jest działem geografii, który zaliczany jest do nauk ścisłych w większości, geografia społeczna i ekonomiczna natomiast będą klasyfikowały się już bardziej do grona nauk społecznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Geografia