Historia

Uczeni pochodzący z Grecji byli pierwszymi, którzy zaczęli zajmować się geografią jako jedną z nauk. Największy wkład posiadali tutaj Tales z Miletu, Herodot, Arystoteles i wielu, wielu innych, czyli tak naprawdę bardzo dobrze znane nam postaci między innymi z świata filozofii. W średniowieczu do rozwoju tejże dziedziny wiedzy przyczynili się przede wszystkim Arabowie, którzy przejęli kulturowe dziedzictwo Greków oraz Rzymian rozwijając je bardzo aktywnie. W czasie tym horyzony geograficzne rozszerzone zostały przez Marco Polo. Idąc dalej wiek piętnasty oraz szesnasty uznawane są bezkrytycznie za epokę wielkich geograficznych odkryć. Napływ szczegółowych danych wymagał lepszych fundamentów teoretycznych oraz oczywiście lepszych metod wykorzystywanych przy tworzeniu map. Kolejne dwa stulecia to moment kiedy geografia rozwija się i w końcu staję się oddzielną naukę i miejsce ma jej wprowadzenie do programu uniwersyteckiego na dużej ilości uczelni. W ciągu ostatnich dwustu lat miejsce miał bardzo duży rozwój nauk z zakresu geografii oraz metod, które są w niej stosowane do prowadzenia badań. W rozwoju geografii znaczącą rolę odgrywały zawsze organizacje, które skupiały miłośników badań geograficznych między innymi PTG, czyli Polskie Towarzystwo Geograficzne, które założone zostało w roku 1918. Tradycje najstarszej katedry geograficznej w Polsce sięgają jeszcze końca wieku dziewiętnastego, kiedy to kierunek ten został otwarty na uniwersytecie jagiellońskim w Krakowie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Geografia