Zróżnicowanie językowe

Do jednych z ważniejszych elementów badań lingwistycznych zaliczyć będziemy mogli istotę różnić pomiędzy kolejnymi językami. Istota ta będzie bardzo ważną jeśli chodzi o chęć zrozumienia umiejętności językowych posiadanych przez człowieka. Jeśli zdolności z zakresu lingwistyki będą ściśle ograniczonymi przez biologiczne właściwości naszego gatunku, wówczas języki muszą być do siebie bardzo zbliżone. Natomiast jeśli są one nieograniczonymi, wtedy można zauważyć z całą pewnością znaczące różnice pomiędzy nimi. Istnieje obecnie bardzo wiele sposobów, które dają nam możliwość interpretacji różnic pomiędzy poszczególnymi językami. Często możliwość dziedzictwa językowego może być wykluczoną, biorąc między innymi pod uwagę fakt, że nauka języków przychodzi nam w miarę łatwo, przez co można stwierdzić że językami posługiwano się przynajmniej tak długo jak długo istnieje człowiek współczesny, czyli już od około pięćdziesięciu tysięcy lat. Mówiąc najogólniej szeroki zbiór właściwości językowych, które są dla nich wspólne nazwać będzie można uniwersalną gramatyką, która powodować będzie wiele dyskusji. Lingwiści oraz ludzie z dziedzin pozajęzykowych używają tego terminu w wielu różnych przypadkach. Uniwersalne cechy językowe mogą być przypisywane między innymi uniwersalnym aspektom doświadczenia jakie posiada człowiek i wielu, wielu innym tym właśnie podobnym, które będą w tym przypadku odgrywały większe, bądź też mniejsze znaczenie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Językoznawstwo