Właściwości języka

Od dłuższego już czasu utrzymuje się, że języki organizowane są wokół kategorii wywodzących się bezpośrednio z gramatyki takich jak czasowniki, rzeczowniki, czasy i wiele, wiele innych. Słowa oraz gramatyka organizowane zostają wokół tych właśnie podstawowych kategorii. Poza tworzeniem konkretnego użycia tychże właśnie kategorii, jeżyki posiadać będą bardzo znaczącą własność, która będzie powodowała, że elementy języka organizowane są w specyficzne struktury. Pozwalać będzie to między innymi zawrzeć jedno wyrażenie rzeczownikowe w drugim, czy też jedno zdanie w drugim.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Językoznawstwo