Historia

Już wczesne indyjskie teksty Wed wskazywały na struktury językowe, gdzie język składał się z zdań, które posiadają cztery osobne stadia rozwojowe, które wyrażone są w trzech kolejnych czasach, a mianowicie przeszłym, teraźniejszym oraz przyszłym. Zdania zbudowane są z wyrazów, które posiadać będą dwie odrębne formy. Wyrazy te zazwyczaj będą czasownikami, które dają możliwość reprezentowania czynności, które pochodzić będą bezpośrednio ze świata rzeczywistego oraz rzeczownikami, które występować będą w siedmiu oddzielnych przypadkach w zależności od tego jaki jest sposób uczestniczenia w czynnościach ze świata rzeczywistego. Panini jest pierwszym znanym językoznawcą, pochodził on z Indii i żył około pięć wieków przed naszą erą. Jest on najbardziej znany z powodu sformułowania ponad trzech i pół tysiąca reguł dotyczącej morfologii sanskrytu. Do pierwszych językoznawców pochodzących z zachodu zaliczać będziemy Grimma, która żył w wieku dziewiętnastym. W wielu przypadkach w historii jest tak, że odkrycia dokonywane setki, a nawet tysiące lat temu przez antyczne cywilizacje zostają ponowione i na nowo odkryte w europie dopiero w czasach nowożytnych. Grimm między innymi odpowiedzialny jest za stworzenie zasady zmian spółgłoskowych w wymowie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Językoznawstwo