Działy

W przypadku językoznawstwa wyróżnić będziemy mogli wiele jego działów oraz dyscyplin, jest tak, że gdyż zajmować będzie się ono wszystkim możliwymi aspektami jeśli chodzi o język. Do tych najbardziej popularnych zaliczymy gramatykę, fonologię, fonetykę, dialektologię, etymologię, morfologię, syntaktykę i wiele, wiele innych, gdzie każda z tych dyscyplin i dziedzin lingwistyki będzie zajmowała się innymi aspektami języka w odniesieniu do całości jego pojęcia i w charakterystycznym dla siebie ujęciu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Językoznawstwo