Organizacja pracy

Na organizację pracy składa się wiele procesów i działań, które przede wszystkim zmierzają do faktycznego uporządkowania i organizacji całej pracy w firmie, przedsiębiorstwie. Odnosi się to do podziału pracy każdej osoby w danej firmie, na każdym szczeblu, a także na jej porządkowaniu. Najważniejszymi pojęciami, które mieszczą się w tej kategorii są przede wszystkim: akord (progresywny, prosty), analizy różnych kwestii i typów, jak analiza sytuacji, wartości, wewnętrzna i zewnętrzna i wiele innych, a także badania operacyjne, delegowanie, decydowanie, ekonomika, rejestracja czasu pracy, role poszczególnych osób w zespole, rotacja danych stanowisk, ich powoływanie i rozwiązywanie, telepraca, networking, planowanie różnego typu, wydajność, zarządzanie czasem, zasady budowy struktury organizacyjnej, filtry informacji, obieg dokumentów w różnej postaci (drukowanej i elektronicznej), integracja, linia produkcyjna, proces produkcyjne, postęp techniczny, pracochłonność, optymalizacja pracy i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania