Benchmarking

Inaczej są to badania porównawcze lub analiza porównawcza. Najczęściej taktyka ta stosowana jest w zarządzaniu, marketingu itp. Polega ona na porównywaniu procesów i praktyk, które stosuje dane przedsiębiorstwo, a także procesy i praktyki stosowane przez inne przedsiębiorstwa i ocena, które z nich są najlepsze w analizowanej dziedzinie. Ma to być podstawa doskonalenia danej firmy. Wyróżnia się kilka typów benchmarkingu, a najważniejsze to benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny, a także funkcjonalny i ogólny.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania