Buzz marketing

Jest to inaczej marketing szeptany lub marketing plotki. Pojęcie to przede wszystkim stosowane jest w marketingu i reklamie. Jest to swoisty opis działań, które podejmowane są przez firmy dla wywołania u swoich klientów pozytywnych rekomendacji dla danego produktu, marki, usług itp. Ma to być swoisty powód do rozmawiania o danej marce, jej produktach lub usługach, jak również umożliwienie łatwiejszego nawiązywania kontaktów między nimi. Jest to też forma promocji, ale przede wszystkim ze względu na wiarygodność komunikatów, które przekazywane są przez konsumentów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania