Kanał dystrybucji

Tym terminem określa się zespół ogni, które powodują przepływ strumienia marketingowego. Wyróżnia się kilka tego typu strumieni, a mianowicie na przykład: przepływ fizyczny produktu i usługi, przekazywanie prawa własności lub użytkowania, przepływ należności bądź kredytów, przepływ ryzyka, przekazywanie sygnałów rynku i wiele innych. Wyróżnia się kanały bezpośredni i pośrednie. Pierwsze są krótkie między producentem i konsumentem. Drugie z kolei mają pośredników między producentem i konsumentem, a określane są też jako długie i kilkuszczeblowe.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania