Optymalizacja

Jest to swoista metoda wyznaczania najlepszego rozwiązania. Przede wszystkim rozpatrywane jest to pod względem określonego kryterium, na przykład kosztu, wydajności itp. Jest ona definiowana w badaniach operacyjnych. Wykorzystywana jest tam do rozwiązywania praktycznych problemów, głównie ekonomicznych lub technicznych. Z kolei w przypadku programowania komputerowego odnosi się to do oznaczania sposób i metod poprawy kodu programu, aby skrócić czas jego działania i wielkość pamięci, która jest potrzebna do uruchomienia go.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania