Filtr informacji

Są to swoiste systemy informacyjne, które działają w sposób ciągły i eliminują dokumenty, które są irrelewantne poprzez profile stałe w czasie potrzeby informacyjnej dla użytkowników. Filtry zajmują się jednostkami informacji, a więc dokumentów. Dokument tutaj to treść o doniosłym, ważnym znaczeniu dla odbiorcy, a która może mu zostać zaprezentowana. Dawniej filtry informacyjne określane były systemami selektywnego rozpowszechnienia informacji bądź systemami selektywnej dystrybucji owych informacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania