Ekologistyka

Są to badania i działania, które związane są z realizacją rozwiązań optymalnych w kwestii zbiórki, gromadzenia, usuwania, a także kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska likwidacji odpadów różnego typu. Termin ten pojawił się w związku z ciągłą tendencją do poszerzania świadomości i działań ekologicznych. Zakres ekologistyki obejmuje edukację społeczeństwa w ekorozwoju, organizację segregowanej zbiórki odpadów, regularne ich usuwanie, dostarczanie wywożonych odpadów do utylizacji, lokowanie ich na wysypiskach (szczególnie tych odpadów, które nie nadają się do utylizacji), a także odpowiednie traktowanie odpadów niebezpiecznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania