Prawo

Mianem prawa będziemy określać system specyficznych norm, które charakteryzowane są jako ogólne, jednoznaczne oraz abstrakcyjne dyrektywy, wyznaczające sposób postępowania. Ich powstawanie wiąże się z jednoczesnym istnieniem i działaniem organów państwowych oraz samej jednostki państwowej – w niektórych przypadkach mogą to być także inne z form uporządkowanych organizmów społecznych. Ustanowienie, czy też uznanie przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej oraz społecznej akty będzie określać właśnie mianem prawa, które następnie przez te same organy jest egzekwowane i stosowane, nierzadko przy wykorzystaniu możliwości stosowania przymusu na społeczeństwie. Prawo jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania państwa, czy też innych zorganizowanych jednostek, będzie bowiem określać obowiązki, prawa i zakazy każdej z jednostek, co umożliwia życie w harmonii oraz w społeczeństwie bez większych niesnasek i nieporozumień. Oczywiście jest tak w wersji utopijnej i teoretycznej gdyż poszczególne jednostki cały czas łamać będą ten, czy tamten ustęp prawny, co warunkuje jednocześnie istnienie sądów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne