Public relations

Public relations to dziedzina zajmująca się kreowaniem wizerunku danej firmy lub organizacji. Specjalista w tej dziedzinie będzie potrafił połączyć teorię z praktyką, wywierając wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku, a także w społeczeństwie. Dodatkowo znajomość potencjału wolnych mediów i umiejętność ich wykorzystania będą świadczyć o wysokich predyspozycjach osoby odpowiedzialnej za tzw. PR (Public relations). W czasie studiów wykładane są następujące przedmioty : teoria polityki, wstęp do nauki o państwie i prawie, historia myśli politycznej współczesna myśl polityczna, partie polityczne i systemy partyjne, systemy polityczne, marketing polityczny, polityka społeczna i gospodarcza, samorząd i polityka lokalna, integracja europejska, stosunki międzynarodowe, wstęp do statystyki i demografii, podstawy organizacji i zarządzania, misja i etyka dziennikarza i pracownika mass mediów, prawa mediów, systemy medialne, źródła informacji dla dziennikarza, poprawność i kultura języka, kreacja wizerunku i styl bycia pracownika mass mediów, public relations i kształtowanie opinii publicznej, biuro rzecznika prasowego i zasady współpracy z mediami, gatunki prasowe i dziennikarski warsztat językowy, retoryka i erystyka, archiwum prasowe i wydawnicze, dziennikarstwo internetowe, itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki marketingowe